Våra tjänster

Först måste man förbereda för de ändringar som ska göras. Förberedningen är en tjänst som är uppdelad i flera steg. Detta involverar:
● Förberedande åtgärder – golvet täcks med skyddspapp, inställning av maskiner
● Demontering – vi plockar bort all fast och lös inredning däribland toalettstol, element och väggskåp. Vi sparar blandare, tvättställ och annan inredning om så önskas.
Rivning: rivningsarbetet omfattar olika moment beroende på uppdraget. Oftast river vi kakel och våtrumsmatta etc.

Läs mer om våra tjänster här nedan. Finns det någon tjänst som du behöver men som inte är uppräknad ? Ring och berätta gärna vad du behöver så hjälper vi till. Vi anstränger oss för att erbjuda dig en anpassad lösning till dina unika förutsättningar .

img

Förberedande åtgärder

I förberedelse för renoveringen täcker vi golvet med skyddspapp, ochutför en inställning av maskiner.

img

Demontering

Vi plockar bort all fast och lös inredning däribland toalettstol, element och väggskåp. Vi sparar blandare, tvättställ och annan inredning om så önskas.

img

Rivning

Rivningsarbetet omfattar olika moment beroende på uppdraget. Oftast river vi kakel och våtrumsmatta etc.

img

Konstruktion av nytt badrum

Detta steg innefattar uppbyggnad, spackling av väggar, golv och tak. Därefter isoleringsarbeten, kakelsättning och fogning.